ทำความสะอาดอาคาร เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองปรกฟ้า (เปิดศูนย์ฯ รอบที่ 2)

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า ช่วยกันทำความสะอาดอาคาร จัดอาคารสถานที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองปรกฟ้า ณ วัดปรกฟ้า ซึ่งเป็นการเปิดศูนย์พักคอยรอบที่ 2 เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์

Message us