ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสำนักงานเทศบาล


สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า
 999 หมู่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
โทรศัพท์ : 0-3816-7062-4
โทรสาร : 0-3816-7062-4 ต่อ 124
อีเมล์ : prokfacity@gmail.com
เว็บไซต์ : www.prokfa.go.th

ติดต่อสอบถามทั่วไปMessage us