ตรวจ ATK ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มารับบริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุมเห็ด ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มารับบริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-1

Message us