ซ่อมไฟศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองปรกฟ้า

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 กองช่าง เทศบาลเมืองปรกฟ้า ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองปรกฟ้า ณ วัดปรกฟ้า ในพื้นที่ ม.7 ต.เกาะจันทร์

Message us