งานบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผีกระด้ง หมู่ที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2567

🙏🙏เทศบาลเมืองปรกฟ้า โดยกองการศึกษาฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้จัดโครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผีกระด้ง ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬาชุมชนบ้านใหม่หนองมะนาว ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสมพาน พวงสิน รองนายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเป็นประธาน และมีนายศุภชัย ฤทธิ์งาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.เกาะจันทร์ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ มีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Message us