ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561

  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563

  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564

  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

Message us