ข้อมูลสถิติการให้บริการ

  • ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2561

  • ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562

  • ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563

  • ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564

  • ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565

  • ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566

Message us