ขอเชิญร่วมบริจาคห่วงกระป่องเครื่องดื่ม/ฝาเกลียวเครื่องดื่ม/ห่วงฝาน้ำดื่ม/กระป๋องเครื่องดื่ม ในกิจกรรมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียม

🙏🙏เทศบาลเมืองปรกฟ้า นำโดยนางปาริชาติ โปปัญจมะกุล รองปลัดเทศบาลฯ และกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้แทนในการส่งมอบห่วงกระป๋องเครื่องดื่ม/ฝาเกลียวเครื่องดื่ม/ห่วงฝาน้ำดื่ม/กระป๋องเครื่องดื่ม ที่ได้รวบรวมจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ส่งมอบให้กับกรมควบคุมมลพิษฯ ในกิจกรรมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียม 🦿🦿ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ

👉👉กองสวัสดิการสังคมฯ ขอเชิญร่วมบริจาคห่วงกระป่องเครื่องดื่ม/ฝาเกลียวเครื่องดื่ม/ห่วงฝาน้ำดื่ม/กระป๋องเครื่องดื่ม โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ โต๊ะประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือบริจาคได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปรกฟ้า

Message us