ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม..โครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม..โครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2561 โดยจะเปิดรับลงทะเบียนหน้าบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ด่วน!! ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์รับเสื้อก่อน

Message us