ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปรกฟ้า ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ ดังนี้

  • มีทางเดินเท้า หรือบาทวถี ไม่ลื่นและกว้างพอสำหรับรถนั่งคนพิการ
  • มีช่องทางบริการด่วนสำหรับผู้พิการ
  • มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • มีทางลาด ราวจับ และบันไดที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้พิการ
  • มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ
  • ที่จอดรถช่องพิเศษสำหรับผู้พิการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..กองสวัสดิการสังคมฯ โทร.038-167062 ต่อ 122 ค่ะ

Message us