ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมนำขยะรีไซเคิล มาบริจาคในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมนำขยะรีไซเคิล มาบริจาคในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตั้งแต่บัดนี้ และร่วมทอดผ้าป่ารีไซเคิลในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ณ วัดปรกฟ้า ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

Message us