ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการรับซื้อ/ฝากขยะรีไซเคิล ของธนาคารขยะบ้านหนองชุมเห็ด

 📣เทศบาลเมืองปรกฟ้า โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการรับซื้อ/ฝากขยะรีไซเคิล ของธนาคารขยะบ้านหนองชุมเห็ด ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ภายใต้กิจกรรม “MOI Waste Bank Week  มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ ที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

Message us