ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ การออกหน่วยบริการตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 3 โครงการ

เทศบาลเมืองปรกฟ้า โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ การออกหน่วยบริการตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 3 โครงการ คือ 
1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป
2. ตรวจรักษาโรคทางช่องปาก, สุขภาพฟัน
3. ตรวจมะเร็งเต้านม

Message us