ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา อำเภอเกาะจันทร์ ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา อำเภอเกาะจันทร์ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ บริเวณบันไดทางขึ้นรอยพระพุทธบาทเขานางนม หมู่ที่ 5 ต.ท่าบุญมี โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไปค่ะ