ขอเชิญชวนประชาชนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลอดแอลอีดีฉลากเขียว 

💡💡กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า ขอเชิญชวนประชาชนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลอดแอลอีดีฉลากเขียว เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม🍀🍀

Message us