กิจกรรม “Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”

เทศบาลเมืองปรกฟ้า โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า

ติดต่อเรา