กิจกรรม”ปลูกปักรักษ์สมุนไพร” โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรฯ

🌱🌿ในวันจันทร์ที่ 12 มิ.ย.66 เวลา 09.00 น. ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้จัดกิจกรรม”ปลูกปักรักษ์สมุนไพร” โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ เห็นความสำคัญ และประโยชน์ของสมุนไพร

Message us