กิจกรรมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียม

🦿กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปรกฟ้า ขอเชิญร่วมบริจาคฝา ทำขาเทียม (ห่วงกระป่องเครื่องดื่ม/ฝาเกลียวเครื่องดื่ม/ห่วงฝาน้ำดื่ม/กระป๋องเครื่องดื่ม) โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ โต๊ะประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือบริจาคได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปรกฟ้าค่ะ

Message us