กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ

คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำสระตาพรม บริเวณระบบประปาบ่อล่าง หมู่ 3 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี โดยมีว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะจันทร์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในการนี้มีนายสมพาน พวงสิน รองนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ผู้นำชุมชน พร้อมประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

Message us