กำหนดการรณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า (ออกหน่วยบริการ)

📣🐶🐱กำหนดการรณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า (ออกหน่วยบริการ) โดย เทศบาลเมืองปรกฟ้าร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเกาะจันทร์ และอาสาปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 3 เมษายน 2567

Message us