การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

***ข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า***

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า ขอแจ้งเตือนและขอความร่วมมือจากประชาชน ดังนี้
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
1. เมื่อสุนัขมีอายุ 2 เดือนขึ้นไป ให้พาสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
**ฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน** และฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี
2.ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ไม่ปล่อยทิ้งเป็นสุนัขจรจัด 
3. เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องหมั่นสังเกตสัตว์เลี้ยงของตนเองว่า มีนิสัยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือไม่ เช่น จากเซื่องซึมเป็นดุร้าย หรือจากดุร้ายเป็นเซื่องซึม ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทันที 
4. หากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า คือ มีอาการหางตก เดินโซเซ น้ำลายย้อย ลิ้นห้อย ตาขวาง ให้รีบแจ้งแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า, เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหรือผู้นำชุมชน ทันที

การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน 
1.ข้อควรปฏิบัติภายหลังจากถูกสุนัข หรือสัตว์กัด (สัตว์เลี้ยงตนเอง/มีเจ้าของ/ไม่มีเจ้าของ)
– มีบาดแผล แผลถลอก ถูกข่วน ควรล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาด ฟอกด้วยสบู่ 2-3 ครั้ง อย่าบีบเค้น ทาแผลด้วยน้ำยาพิวิดีน (เบตาดีน)แล้ว รีบไปปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
**ไม่ควรรอดูอาการสุนัข เพราะอาจสายเกินไปที่จะฉีดวัคซีน**
**วัคซีนต้องได้รับครบ 5 เข็มถึงจะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้**

2. ป้องกันไม่ให้สุนัขกัดหรือทำร้าย ด้วย คาถา 5 ย. “อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแย่ง อย่าหยิบ อย่ายุ่ง 
ข้อควรรู้ 
1. โรคพิษสุนัขบ้าพบในสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง ชะนี กระรอก กระแต เสือ หมี หนู ค้างคาว รวมถึงคน
2. โรคนี้ยังไม่มีทางรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกรายหากติดเชื้อและมีการแสดงอาการแล้ว
3. หากถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่สุนัขกัดก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่นกัน 
ด้วยความปรารถนาดีจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 087-0463163, 038-167062-4 ต่อ 115

Message us