การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ (รอบที่ 2)

🎯🎯ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์จากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปรกฟ้า..เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ (รอบที่ 2)

**ผู้สูงอายุที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางได้นำเงินเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.65 ที่ผ่านมา และในส่วนของผู้สูงอายุรับเงินสด ทางเทศบาลเมืองปรกฟ้า..เริ่มจ่ายตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไปค่ะ

Message us