การจัดหางานให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่

📣📣เทศบาลเมืองปรกฟ้า ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะทำงาน สามารถลงทะเบียนตามแบบสำรวจของสำนักงานจัดหางาน ได้ที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า🙏🏻🙏🏻

ติดต่อเรา