กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า ร่วมรณรงค์…3 กรกฎาคม 2566 วันปลอดถุงพลาสติกสากล International Plastic Bag Free Day

เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่มีหนึ่งตัวการสำคัญ คือ พฤติกรรม การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง จนส่งผลให้เกิดมลภาวะและทำลายคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก

ขอเชิญชวนมาร่วมใจกัน
“ลด” การรับถุงพลาสติก และการใช้ถุงพลาสติกโดยไม่จำเป็น
“เลิก” ใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง หรือเปลี่ยนเป็นการใช้ซ้ำ
เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อโลก เพื่อเรา..

Message us