กระดานสนทนา

กระดานสนทนา

  • ฟอรั่ม
  • กระทู้
  • ข้อความ
  • Freshness
  • กระดาน ถาม – ตอบ
   ท่านสามารถใช้งานกระดานสนทนาเพื่อสอบถาม ข้อมูล ข้อกังวล ข้อสงสัย เกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้า (กรุณาใช้คำพูดสุภาพด้วยคะ ขอบคุณคะ)
  • 171813
  • 174311
  • 7 seconds มาแล้ว

   MARANTE

  • ความคิดเห็น ต่อเทศบาลเมืองปรกฟ้า
   ท่านสามารถให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กรุณาใช้คำพูดสุภาพด้วยคะ ขอบคุณคะ)
  • 62
  • 66
  • 1 day, 2 hours มาแล้ว

   optak

ติดต่อเรา