กระดานสนทนา

กระดานสนทนา

  • ฟอรั่ม
  • กระทู้
  • ข้อความ
  • Freshness
  • กระดาน ถาม – ตอบ
   ท่านสามารถใช้งานกระดานสนทนาเพื่อสอบถาม ข้อมูล ข้อกังวล ข้อสงสัย เกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้า (กรุณาใช้คำพูดสุภาพด้วยคะ ขอบคุณคะ)
  • 69104
  • 76224
  • 1 minute มาแล้ว

   Chadditte

  • ความคิดเห็น ต่อเทศบาลเมืองปรกฟ้า
   ท่านสามารถให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กรุณาใช้คำพูดสุภาพด้วยคะ ขอบคุณคะ)
  • 358
  • 449
  • 27 minutes มาแล้ว

   Mianeopy

ติดต่อเรา