6/66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านนายปรีชา อินจันทร์) ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

6/66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านนายปรีชา อินจันทร์) ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารไฟล์แนบ

Message us