3/66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ำกัดเซาะไหล่ทาง (บริเวณถนนสายห้วยโค้ง – เขาวังแก้ว) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


ชื่อโครงการ

3/66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ำกัดเซาะไหล่ทาง (บริเวณถนนสายห้วยโค้ง – เขาวังแก้ว) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารไฟล์แนบ

Message us