โครงการจิตอาสา ใส่ใจผู้ป่วย โรคหลอดเลือดในสมอง ด้วยนวัตกรรมกล่องฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้จัดโครงการจิตอาสา ใส่ใจผู้ป่วย โรคหลอดเลือดในสมอง ด้วยนวัตกรรมกล่องฝึกมือ ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายสมพาน พวงสิน เลขานุการนายกฯ ให้เกียรติเป็นประธาน

ติดต่อเรา