“โครงการงานประเพณีลอยกระทงบ้านสระตาพรหม ชุมชนที่ 3” ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ขอเชิญร่วมสืบสานงาน “โครงการงานประเพณีลอยกระทงบ้านสระตาพรหม ชุมชนที่ 3” ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านสระตาพรหม ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

**กำหนดการ**

👉👉เวลา 12.30 น.-16.00 น. – ลงทะเบียนการแข่งขันประดิษฐ์กระทงจากใบตองสดระดับประถมศึกษา

– การแข่งขันประดิษฐ์กระทงจากใบตองสดระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 9 แห่ง

👉👉เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

– พิธีเปิดงาน

– การประกาศผลรางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทงของนักเรียนระดับประถมศึกษา

– พิธีสมโภชกระทง ขอขมาพระแม่คงคา

– กิจกรรมลอยกระทง

– การแสดงของนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Message us