เทศบาลเมืองปรกฟ้า “สวัสดีปีใหม่ 2566”

🙏🏻🎉ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความเจริญ อุดมด้วยจตุรพิธพรชัยมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ “สวัสดีปีใหม่ 2566”

..ด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลเมืองปรกฟ้า❤️

Message us