ส.ป.ก.ชลบุรี ลงพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนในเขตอำเภอเกาะจันทร์และบ่อทอง ตามโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile unit) 

🎈🎈ส.ป.ก.ชลบุรี ลงพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนในเขตอำเภอเกาะจันทร์และบ่อทอง ตามโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile unit) โดยในเขตอ.เกาะจันทร์ จะลงให้บริการในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 และวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 โดยสามารถรับบริการได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า ชั้น 1 โดยให้บริการต่างๆ ดังนี้
1. ยื่นคำร้องขอรังวัด-สอบเขตที่ดิน
2. รับคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. รับคำขอจัดที่ดินแทนที่
4. ให้คำแนะนำข้อกฎหมาย
5. ตรวจสอบการถือครองที่ดิน
6. รับคำขอกู้ยืมเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินฯ
7. มอบ ส.ป.ก.4-01 ชลบุรี (ถ้ามี)
8. ให้บริการอื่นๆ
**โดยประชาชนท่านใดสนใจเข้ารับบริการ สามารถติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ตามวันที่กำหนดค่ะ🙏🙏

Message us