ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ เปิดรับสมัคร หลักสูตร 1 เดือน

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ📣เปิดรับสมัคร หลักสูตร 1 เดือน

🔰เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย !!!!

🟥สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2566

🟩ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการอบรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

🟪รับรายงานตัว วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

🟧เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2566

เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น.- 16.30 น.

ที่พักพร้อมอาหาร 3 มื้อ (สามารถพักประจำ หรือไปกลับได้)

Message us