ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565

📣📣ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ ร่วมกับเจ้าหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ เทศบาลเมืองปรกฟ้า ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565, การสำรวจพื้นที่ประกอบกิจการ รวมทั้งการตรวจสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ บ่อทองบุรี ในพื้นที่ ม.2 ต.เกาะจันทร์🙏🙏

Message us