ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย กรณีช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรเสียหาย

ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเกาะจันทร์ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย กรณีช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรเสียหาย จำนวน 2 ราย (สวนมะม่วงและสวนมะพร้าว กล้วยน้ำว้า) ในพื้นที่ ม.11 ต.เกาะจันทร์

Message us