ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น

ด้วยศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น ได้จัดทำ Info ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ให้ประชาชนได้รับรู้ สามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น

จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ 👇🏻

Message us