ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จำนวน 10 เขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 โดยให้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่  6 -10 ก.พ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เลขที่ 339 ถนนนารถมนตเสวี1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Message us