ปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19

😷😷เทศบาลเมืองปรกฟ้า โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด จากการประสานของนายสุพัฒน์ ทิวาวัลย์ กำนัน ต.เกาะจันทร์ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของ รร. ติดเชื้อโควิดจำนวน 1 ราย และ ผอ.ได้ประกาศปิด รร. ชั่วคราว แล้วค่ะ

Message us