จุดติดตั้งเสียงไร้สายทั้ง 14 หมู่บ้าน จำนวน 25 จุด

🔊🔊เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้ดำเนินการติดตั้งเสียงไร้สายทั้ง 14 หมู่บ้าน จำนวน 25 จุด หากเสียงไร้สายในพื้นที่ใด พบปัญหา มีคลื่นแทรก เสียงเบา/ดังเกินไป สามารถแจ้งปัญหาเข้ามาได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 038-167062 ต่อ 0 ที่งานประชาสัมพันธ์ค่ะ

Message us