ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ ร่วมซื้อสินค้าภายใต้โครงการ “พาณิชย์..ลดราคา!! Mobile ทั่วไทย Lot 20 จังหวัดชลบุรี”

โดยจะจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ตามจุดต่างๆ ดังนี้

👉จุดที่ 1 บริเวณสี่แยกปรกฟ้าข้างศาลาพักผู้โดยสาร

👉จุดที่ 2 บริเวณลานหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ท่าบุญมี

..ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 ธ.ค.65 ถึงวันพุธที่ 23 ธ.ค.65 ค่ะ

Message us