ขอเชิญชวนสาวงามในอำเภอเกาะจันทร์ เข้าร่วมประกวดธิดามัจฉา ในงานเทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า ครั้งที่ 2

💃💃เทศบาลเมืองปรกฟ้าขอเชิญชวนสาวงามในอำเภอเกาะจันทร์ เข้าร่วมประกวดธิดามัจฉา ในงานเทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ลานแสดงสินค้าชุมชน ท้ายอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์..สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลฯ เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565

🙋‍♀️👉คุณสมบัติ

– เป็นหญิงไทย อายุ 18 – 25 ปี

– มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ก่อนวันที่ 6 ธ.ค.65

แต่งกายชุดไทยประยุกต์

– ผู้ประกวดแสดงความสามารถพิเศษ ใช้ประมาณเวลา 3 นาที

🙋‍♀️👉รางวัลการประกวดธิดามัจฉา

– รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 8,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 5,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ เงินสด 2,000.- บาท

– รางวัลขวัญใจประชาชน เงินสด 5,000.- บาท พร้อมสายสะพาย

🙋‍♀️👉หลักเกณฑ์การให้คะแนน (รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน) แบ่งเป็น

– ความสวยงาม คิดคะแนนเป็น 40 คะแนน

– บุคลิกภาพ ท่าทาง คิดคะแนนเป็น 20 คะแนน

– ความสามารถพิเศษ คิดคะแนนเป็น 20 คะแนน

– ปฏิภาณไหวพริบ คิดคะแนนเป็น 20 คะแนน

⏰⏰หมายเหตุ

– ลงทะเบียนและรายงานตัวธิดามัจฉา วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ลานแสดงสินค้าชุมชน ท้ายอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

💃💃เทศบาลเมืองปรกฟ้าขอเชิญชวนสาวงามในอำเภอเกาะจันทร์ เข้าร่วมประกวดธิดามัจฉา ในงานเทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ลานแสดงสินค้าชุมชน ท้ายอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์..สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลฯ เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565

🙋‍♀️👉คุณสมบัติ

– เป็นหญิงไทย อายุ 18 – 25 ปี

– มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ก่อนวันที่ 6 ธ.ค.65

แต่งกายชุดไทยประยุกต์

– ผู้ประกวดแสดงความสามารถพิเศษ ใช้ประมาณเวลา 3 นาที

🙋‍♀️👉รางวัลการประกวดธิดามัจฉา

– รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 8,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 5,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ เงินสด 2,000.- บาท

– รางวัลขวัญใจประชาชน เงินสด 5,000.- บาท พร้อมสายสะพาย

🙋‍♀️👉หลักเกณฑ์การให้คะแนน (รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน) แบ่งเป็น

– ความสวยงาม คิดคะแนนเป็น 40 คะแนน

– บุคลิกภาพ ท่าทาง คิดคะแนนเป็น 20 คะแนน

– ความสามารถพิเศษ คิดคะแนนเป็น 20 คะแนน

– ปฏิภาณไหวพริบ คิดคะแนนเป็น 20 คะแนน

⏰⏰หมายเหตุ

– ลงทะเบียนและรายงานตัวธิดามัจฉา วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ลานแสดงสินค้าชุมชน ท้ายอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

เทศบาลเมืองปรกฟ้าขอเชิญชวนสาวงามในอำเภอเกาะจันทร์ เข้าร่วมประกวดธิดามัจฉา ในงานเทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ลานแสดงสินค้าชุมชน ท้ายอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์..สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลฯ เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565

🙋‍♀️👉คุณสมบัติ

– เป็นหญิงไทย อายุ 18 – 25 ปี

– มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ก่อนวันที่ 6 ธ.ค.65

แต่งกายชุดไทยประยุกต์

– ผู้ประกวดแสดงความสามารถพิเศษ ใช้ประมาณเวลา 3 นาที

🙋‍♀️👉รางวัลการประกวดธิดามัจฉา

– รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 8,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 5,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ เงินสด 2,000.- บาท

– รางวัลขวัญใจประชาชน เงินสด 5,000.- บาท พร้อมสายสะพาย

🙋‍♀️👉หลักเกณฑ์การให้คะแนน (รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน) แบ่งเป็น

– ความสวยงาม คิดคะแนนเป็น 40 คะแนน

– บุคลิกภาพ ท่าทาง คิดคะแนนเป็น 20 คะแนน

– ความสามารถพิเศษ คิดคะแนนเป็น 20 คะแนน

– ปฏิภาณไหวพริบ คิดคะแนนเป็น 20 คะแนน

⏰⏰หมายเหตุ

– ลงทะเบียนและรายงานตัวธิดามัจฉา วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ลานแสดงสินค้าชุมชน ท้ายอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า

Message us