กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก

🩺💊กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก เนื่องจากพบว่าเด็กกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งพบว่ามีการป่วยและอัตราเสียชีวิตสูงกว่าเด็กโต

💉💉ประโยชน์ของวัคซีน

-ลดอัตราการเสียชีวิต

-ลดการรักษาตัวในโรงพยาบาล

-ลดการติดเชื้อได้ประมาณ 80%

-ลดการเกิด MIS-C (กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบเกิดหลังโควิด-19 มีอาการคล้ายโรคคาวาซากิ โดยมีอาการไข้สูง ผื่นตาแดง มือเท้าบวม ถ่ายเหลวและอาเจียน)

ด้วยความปราถนาดีจาก..กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปรกฟ้า

Message us